POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego luxkon.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Administratorem danych osobowych i właścicielem Serwisu jest LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./ z siedzibą w Koninie 62- 500 przy ul. Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000894529, REGON 384993963, NIP 6653027757 (zwana dalej: “Administratorem”).
 3. Bezpośredni kontakt z Administratorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 63 242 95 55 w 21, fax +48 63 242 95 55 w 36; e-mail: luxkon@luxkon.pl

§ 2
Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratorem za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzony danych Administratorem opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest stale kontrolowane i sprawdzane pod kontem zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Dotyczy to danych w szczególności:
  a/ adres IP,
  b/ rodzaj systemu operacyjnego,
  c/ rodzaj/typ przeglądarki.

§ 3
Pliki cookies

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu internetowego, dostosowywanie go do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, a także badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu internetowego.
 3. W Serwisie pliki cookies obejmują:
  a/ pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  b/ uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  c/ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  d/ sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  e/ trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  g/ pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Administratorem zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. W związku z czym, zaleca się aby Użytkownik każdorazowo sprawdzał naszą Politykę prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ODDZIAŁ KONIN

ul. Europejska 60
62-500 Konin

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 16:00

tel: +48 63 244 44 12

ODDZIAŁ KONIN

ul. Kolska 12B
62-500 Konin

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 10:00 - 18:00
Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00

tel: +48 63 244 56 59

ODDZIAŁ KALISZ

ul. Wrocławska 219C
62-800 Kalisz

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00

tel: +48 62 769 78 82

ODDZIAŁ KALISZ

ul. Łódzka 42
62-800 Kalisz

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 14:00

tel: +48 62 757 16 94

PSB PROFI

ul. Kolska 45
62-500 Konin

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 7:00 – 18:00
Sobota: 7:00 – 14:00

tel: +48 63 242 95 55

© LUXKON 2022        Made by MINDZONE