POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności, zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO,  wskazuje i wyjaśnia zasady, cele oraz sposób, w jaki LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przetwarza dane osobowe osób odwiedzających sklep internetowy prowadzony pod adresem www.luxkon.pl, zwany dalej Serwisem.

Dane osobowe, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowanie, modyfikowanie, dobór, pobieranie, dostosowanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym także łączenie dwóch lub więcej takich czynności.

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności mowa jest o „użytkowniku”, rozumieć należy przez to każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis jak również korzystającą z jego funkcjonalności.

Dane administratora danych osobowych.

Administratorem Serwisu oraz gromadzonych za jego pośrednictwem danych osobowych jest  LUXKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /dawniej Grupa Luxkon sp. z o.o. sp.k./ z siedzibą w Koninie (kod 62- 500) przy ul. Kolskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000894529, posiadająca REGON 384993963, NIP 6653027757, zwana dalej Administratorem.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z Administratorem pocztą elektroniczną na adres: luxkon@luxkon.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu (tj. osób nieposiadających zarejestrowanego konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu przez Administratora roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie przysługujących Administratorowi praw;
 4. w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;
 5. w celach marketingowych Administratora- zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane dalej w sekcji „Marketing”;
 6. w celu komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem programów komputerowych typu chatbot- podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Aktywność użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 2. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
Administrator w niektórych przypadkach prowadzi kampanie reklamowe z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców, które mogą polegać na wyświetlaniu reklam niestandardowym grupom odbiorców w innych serwisach internetowych lub aplikacjach, w tym w portalach społecznościowych. 

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu i reklamowaniu oferowanych towarów.

 

Reklama behawioralna

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie                          użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania towarów, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promowaniu i reklamie oferowanych towarów i tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies lub podobnych technologii. Zgoda na wykorzystanie tych plików może być wyrażona poprzez ustawienie swoich preferencji w zakładce “Dostosuj zgody” w Serwisie. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

Newsletter

Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Ta forma komunikacji z użytkownikiem może obejmować profilowanie.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu i reklamowaniu oferowanych towarów, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 

 

Portale społecznościowe

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Pliki cookies

Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie podane są dalej w sekcji Informacja o plikach cookies

Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów administratora

Administrator oraz jego partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google AdWords

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/privacy

 

 

Wtyczki społecznościowe

W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest). Wtyczki pozwalają użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Uprawnienia użytkownika

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) sprostowania swoich danych osobowych;

c) usunięcia swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e) żądania przeniesienia swoich danych osobowych.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing, w tym marketing towarów z oferty Administratora, osoba, której dane są przetwarzane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zgodzie, osoba, której dane są przetwarzane ma w dowolnym momencie prawo do cofnięcia udzielonej zgody wobec przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wyżej wskazane prawa mogą być realizowane wyłącznie zgodnie z odpowiadającymi im przepisami RODO.

 

W razie złożenia wniosku dotyczącego realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania wniosku i udokumentowania sposobu jego załatwienia. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozpoznania wniosku oraz zapewnienia rozliczalności związanej z jego rozpoznaniem – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia.

 

Wszelkie wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych składać można na adres poczty elektronicznej podany w niniejszej Polityce w sekcji Dane administratora danych osobowych.

 

 

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom prowadzącym badania satysfakcji klientów na zlecenie Administratora. W przypadku reklamacji dane użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi towaru, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.
 2. W przypadku uzyskania zgody użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazywanie danych poza EOG

1) Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

W powyżej wskazanym przypadku, użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Administratorem.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Informacja o plikach cookies

 

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Są to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika, a także badanie ruchu użytkowników w ramach Serwisu.

Stosowane w Serwsie pliki cookies obejmują:

a/ pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b/ uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c/ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d/ sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e/ trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

g/ pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics.

Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy behawioralnej- zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniejszych postanowieniach niniejszej Polityki prywatności.

Pliki cookies użytkownik może usunąć za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki.

Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności publikowane będą w Serwisie.

 

  ODDZIAŁ KONIN

  ul. Europejska 60
  62-500 Konin

  Godziny otwarcia:
  Pn-Pt: 8:00 - 18:00
  Sobota: 8:00 - 14:00

  tel: +48 63 244 44 12

  ODDZIAŁ KONIN

  ul. Kolska 12B
  62-500 Konin

  Godziny otwarcia:
  Pn-Czw: 10:00 - 18:00
  Piątek: 8:00 - 18:00
  Sobota: 8:00 - 14:00

  tel: +48 63 244 56 59

  ODDZIAŁ KALISZ

  ul. Wrocławska 219C
  62-800 Kalisz

  Godziny otwarcia:
  Pn-Pt: 9:00 - 17:00
  Sobota: 9:00 - 13:00

  tel: +48 62 769 78 82

  ODDZIAŁ KALISZ

  ul. Łódzka 42
  62-800 Kalisz

  Godziny otwarcia:
  Pn-Pt: 9:00 - 18:00
  Sobota: 9:00 - 14:00

  tel: +48 62 757 16 94

  PSB PROFI

  ul. Kolska 45
  62-500 Konin

  Godziny otwarcia:
  Pn-Pt: 7:00 – 17:00
  Sobota: 7:00 – 13:00

  tel: +48 63 242 95 55

  © LUXKON 2022        Made by MINDZONE